Tomáš Kot 


Životopis

Osobní údaje

 • Jméno: Ing. Tomáš Kot, Ph.D.
 • Rok narození: 1980
 • Místo narození: Frýdek-Místek
 • Sourozenci: bratr Martin

Vzdělání

2004-2011   Vysoká škola - doktorský studijní program

(Kombinovaná forma studia od 1.10.2006.)

 • Škola: VŠB - Technická univerzita Ostrava
 • Fakulta: Strojní
 • Studijní obor: Dopravní a manipulační technika
 • Katedra zajišťující výuku oboru: Katedra robototechniky
 • Školitel: Prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
 • Zakončení:
  • Datum vykonání státní závěrečné zkoušky: 30. 8. 2006
  • Předměty: Mechatronika, Roboty a robototechnické systémy, Teorie a metodika konstruování
  • Disertační práce: Využití virtuální reality při řízení servisních robotů pro bezpečnostní inženýrství (změněno z původního tématu Manipulační nadstavby servisních robotů v bezpečnostním inženýrství)
  • Obhajoba disertační práce: 24. 11. 2011 (úspěšně obhájeno)
  • Udělený titul: Ph.D.

1999-2004   Vysoká škola - magisterský studijní program

 • Škola: VŠB - Technická univerzita Ostrava
 • Fakulta: Strojní
 • Studijní obor: Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory (studováno v 6. až 10. semestru, po společném všeobecném základu)
 • Katedra zajišťující výuku oboru: Katedra robototechniky
 • Zakončení:
  • Datum vykonání státní závěrečné zkoušky: 16. 6. 2004
  • Předměty: Roboty a manipulátory, Projektování výrobních systémů s PRaM, Mechatronika (vše výborně)
  • Diplomová práce: Mechatronický model robotu OJ10 v prostředí MSC/Adams (obhajoba - výborně)
  • Celková klasifikace: Prospěl s vyznamenáním
  • Udělený titul: Ing.

1995-1999   Střední škola

 • Škola: Střední průmyslová škola Frýdek-Místek
 • Studovaný obor: Technická administrativa ve strojírenství
 • Seznam hlavních odborných předmětů:
  • Strojírenství: Strojírenská technologie, Strojnictví, Technické kreslení, Kontrola a měření
  • Administrativa: Ekonomika a organizace, Psaní na stroji, Výpočetní technika, Zpracování vědeckotechnických informací
 • Zakončení: Maturita - Český jazyk a literatura, Matematika, Strojnictví, Ekonomika a organizace, Praktická zkouška z odborných předmětů (vše výborně)

1987-1995   Základní škola

Zaměstnání

2008-nyní   Katedra robotiky, VŠB-TU Ostrava

 • Zaměstnavatel: Katedra robotiky na VŠB-TUO
 • Datum nástupu: 1. 2. 2008
 • Pozice: vědecko-výzkumný pracovník

2007-2008   Slezský výzkum, s.r.o.

 • Zaměstnavatel: Slezský výzkum s.r.o., Horní Suchá
 • Datum nástupu: 2. 7. 2007
 • Datum ukončení: 30. 6. 2008
 • Pozice: projekt manager

2006-2008   CPIT, VŠB-TU Ostrava