Tomáš Kot 


Zájmy a schopnosti

Programování

Osobní počítače

 • Programovací jazyky C++, Basic, C#.
 • Vývojové prostředí Visual Studio.
 • Programování pod Windows (WinAPI, Winsock, .NET Framework, DirectX).
 • LabVIEW, MATLAB.

Ostatní

Počítačová grafika a animace

Vykreslování v reálném čase

 • Microsoft DirectX 11 - programování 3D a 2D grafických aplikací.
 • Jazyk HLSL pro pokročilé efekty pomocí vertex, geometry a pixel shaderů.

Zpracování obrazu

 • Analýza a zpracování obrazu za použití Visual C++, OpenCV, DirectX.

Grafický software

 • Autodesk 3ds Max - modelování, animace, speciální efekty.
 • Corel Paint Shop Pro - 2D grafika (tvorba textur do 3ds Max, tvorba grafiky na web, úpravy fotografií).

Řízení

Řízení mechatronických systémů, zkušenosti mám zejména se servisními roboty (řízení pohybu manipulačních nadstaveb a pojezdu). Zabývám se programováním řídicích systémů, v menší míře již výběrem komponent systému (HW vybavení, pohony, senzory, spínače, elektrické zapojení obecně).

Pro programování řídicích systémů využívám obvykle Visual C++ nebo Visual C# a specializuji se i na tvorbu grafických aplikací určených například pro interakci s operátorem robotu (pro grafické zobrazení využívám DirectX verze 11):

 • zobrazení obrazu z kamerového subsystému včetně stereovidění,
 • vizualizace dat z dalších subsystémů (senzory),
 • rozšířená (augmentovaná) realita,
 • přehledné ovládací prvky,
 • zobrazení interaktivní 3D vizualizace řízeného mechanismu v reálném čase.

Tvorba virtuálních prototypů, modelování, simulace

Jedná se o tvorbu modelů složitějších mechatronických zařízení - například manipulačních nadstaveb (ramen) servisních i průmyslových robotů. Tvorba mechatronického modelu vyžaduje vytvoření modelu mechanické části, pohonné části i řídicího systému a navíc je nutné mít možnost testovat tyto subsystémy společně, včetně jejich vzájemných návazností a ovlivňování.

Nejen pro tyto úlohy jsem využíval především následující programové systémy:

 • Pro/ENGINEER (Creo Elements/Pro) (PTC):
  • konstrukce a modelování,
  • pevnostní kontroly.
 • Adams (MSC Software):
  • tvorba modelů mechanických subsystémů (materiálové vlastnosti, klouby, převody ...),
  • kinematické a dynamické simulace mechanismů,
  • simulace pružných prvků,
  • tvorba jednoduchých řídicích systémů.
 • MATLAB + Simulink (MathWorks), LabVIEW (National Instruments):
  • tvorba matematických modelů chování mechanických a pohonných subsystémů,
  • tvorba algoritmů a blokových schémat řídicích systémů,
  • programování a matematické výpočty obecně.
 • Spolupráce systémů Adams a MATLAB/Simulink:
  • tvorba komplexních mechatronickách modelů,
  • testování chování virtuálních prototypů.

Tvorba www stránek, webové technologie

 • (X)HTML - definice obsahu webové stránky.
 • CSS - definice vzhledu a formátování webové stránky.
 • PHP - dynamické generování webové stránky na straně serveru.
 • MySQL - databáze.
 • JavaScript - dynamické chování webové stránky na straně klienta.
 • Tvorba validních a sémanticky správných webů, přístupnost (textové prohlížeče, hlasové čtečky), SEO.

Ostatní dovednosti

Uživatelská práce s PC

 • Operační systémy Windows, DOS, Linux.
 • Běžné kancelářské (MS Office) a jiné aplikace.

Jazyky

 • Znalost anglického jazyka na pokročilé úrovni.
 • Základy německého jazyka.

Obecné

 • Schopnost rychle se učit novým poznatkům, zejména v oblasti počítačů a software.
 • Schopnost pracovat samostatně i v kolektivu.
 • Psaní na stroji všemi deseti.
 • Řidičský průkaz skupiny B.